Jubilarissen gehuldigd en Bondinsigne Goud uitgereikt

Op dinsdagavond 24 januari j.l. vond de Algemene Ledenvergadering van de EHBO Poeldijk plaats.Tijdens deze vergadering traden twee bestuursleden helaas af.

Beide leden, Elsa Heppe – Jeugd coördinator en Miriam van der Pot – secretaris werden tot erelid benoemd. Dit was een totale verrassing.

Een andere verrassing was dat Miriam van der Pot op voorstel van de EHBO vereniging de Bondinsigne Goud heeft ontvangen als blijk van waardering voor de belangrijke diensten, bewezen aan de Bond en aan de eerste hulp.

Zij is 27 jaar secretaris geweest van de vereniging. Een opvolger is er nog niet, maar het bestuur heeft wel John Looye en Eeuwe Wallinga bereid gevonden om het bestuur te ondersteunen.

Tijdens de vergadering werden ook alle aanwezige jubilarissen gehuldigd.

IMG 9267

25 jaar – Jelte de Jong, Mart Mank, Maarten Voois en Ton Wensveen.

30 jaar – Miriam van der Pot-Cloose

40 jaar – Mieke Janssen-van Paassen

45 jaar – Adriana van der Meer-Goedegebuure en Ben van Santen

IMG 9271

Bondinsigne goud voor Miriam van der Pot-Cloose